søndag den 19. august 2012

Flere fyldte digitale indkøbskurve

73 pct. af danskerne vælger ind imellem at klikke på køb-knappen i stedet for at gå i butikker. De ældre køber sjældnere ind digitalt, men fire ud af ti 65-74-årige valgte i 2012 digitale køb. Hvor de ældre oftest fylder rejser, bøger og medicin i kurven, går de 16-24-årige e-handlende efter tøj, musik, elektronik og computerspil.

Det fremgår af temaartiklen Digitalisering af hverdagen, som offentliggøres i Statistisk Tiårsoversigt 2012 i dag. Ud over artiklen giver bogen indblik i samfundsudviklingen siden årtusindeskiftet på en lang række områder. Den viser blandt andet, at:

Der kommer færre nyfødte danskere til. I 2011 blev der født 58.998 børn, og det er det laveste tal i de seneste ti år.

74 pct. af de 25-årige mænd havde gennemført en ungdomsuddannelse i 2010, og det er lidt færre end ti år tidligere. Til gengæld har hver tredje 35-årige mand gennemført en videregående uddannelse i 2010 mod hver fjerde ved årtusindeskiftet.

64 pct. af de danske 0-13-årige børn blev passet ude i 2011 mod kun 59 pct. i 2005. Højest er andelen i børnehavealderen, hvor 97 pct. er i institution.

Siden 2002 er der kommet 89 pct. flere registrerede partnerskaber. Af disse 4.100 familier i 2012 har tre ud af fire ingen børn.

Danske kvinder bliver oftere dømt for vold. I 2011 fik 587 kvinder en voldsdom, og det er tæt på en fordobling på ti år.

Du kan læse mere i Nyt fra Danmarks Statistik og se kommentarer til udviklingen i video på www.dst.dk/tiaar.

Statistisk Tiårsoversigt 2012 koster 190 kr. som bog eller 125 kr. som pdf. Bogen kan købes i boghandlere eller på www.dst.dk/tiaar.

Journalister kan rekvirere et gratis eksemplar til redaktionel brug.

Læs mere her

tags: Danmark, 2010, 2011, 2002, uddannelse, computerspil, medicin, Danmarks Statistik, computer, 2012, børnehave, videregående uddannelse,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar