fredag den 17. august 2012

Europaparlamentet giver e-handel dødsstød med forbrugerfjendtligt direktiv

Det kommende forbrugerrettighedsdirektiv er i sin nuværende form er mere fjendtligt end beskyttende over for forbrugere, der vil e-handle.

Det er et dødsstød mod både dansk og europæisk e-handel, hvis Europarlamentets forslag går igennem og bliver en del af det kommende direktiv. Forslagene giver fantastiske muligheder for kriminelle til at svindle, det pålægger e-forretningerne store omkostninger, og i sidste ende er der kun de lovlydige forbrugere til at betale. Hvis der vel at mærke er e-forretningerne tilbage i EU, konstaterer Annette Falberg, adm. Direktør i FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel.

FDIH har sammen en række andre erhvervsorganisationer gjort både embedsmænd i Danmark og EU samt Europaparlamentarikere opmærksomme på, at i iveren for at øge e-handel og forbrugernes rettigheder er man endt i den modsatte grøft. Det betænkningsudkast, som Europarlamentet vedtog torsdag er gift for e-handel inden for EU.

Rådets arbejdsgruppe om forbrugerrettighedsdirektivet mødes allerede onsdag den 30. marts 2011, og det er afgørende for FDIH, at der fra dansk side IKKE gives tilsagn om, at EPs betænkningsudkast kan danne grundlag for fortsatte drøftelser. Senest har FDIH sendt et brev til Folketingets Europaudvalg (vedhæftet sidst i dok.), hvor vi opfordrer til at udvalgsmedlemmer gør deres indflydelse gældende, så Danmark ikke støtter Europaparlamentets forslag.

Hvis Europarlamentets forslag om udvidet fortrydelses- og returneringsret samt pligt til hurtigere tilbagebetaling gjaldt i den fysiske verden, ville man som kunde kunne købe et par løbesko, og når man kom hjem, ville man inden for 14 dage kunne ringe til sportsforretningen og sige: Jeg har fortrudt, I skal straks tilbageføre min betaling til mit Dankort, og samtidig skal I sende mig betaling til busbilletten, så lover jeg at tage bussen og returnere skoene til jer.

Det giver fristende muligheder for kriminalitet.

Det er helt galt, at man pålægges at tilbagebetale penge, uden at have fået varen fysisk retur. Vi kender allerede talrige eksempler på svindel med returvarer fx mobiltelefoner, hvor telefonen er byttet ud med en lille pose sand. Tøj, der har været brugt, og digitalkameraer, der har taget utallige billeder. Oven i det kræver man, at e-butikken også skal betale returporto for varer over 40 euro, sukker Annette Falberg.
Endelig lægger man i de indledende bemærkninger op til, at e-forretninger i EU forpligtes til at handle med alle borgere i EU. Det er besynderligt at ville diktere forretningerne, hvem de skal handle med. Alene sprogproblemerne med 27 medlemsstater kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen.
FDIH er indforstået med, at der skal være en fornuftig fortrydelsesfrist, ligesom kunden har krav på hurtigt at få sine penge retur, når man bruger fortrydelsesretten.

En balanceret løsning kan være,
- Fristerne tilpasses, så kunden inden for en 14 dages fortrydelsesfrist skal give butikken besked om, at man vil bruge fortrydelsesretten.
- Senest 7 dage efter den besked skal varen sendes retur.
- Herefter skal e-butikken være forpligtet til at returnere beløbet til kunden senest 7 dage efter modtagelsen af varen.
- Bestemmelsen om at butikkerne skal til at betale returportoen skal helt udgå.
- Det skal klart fremgå af direktivet, at e-butikkerne har frihed til at vælge, om de alene vil sælge nationalt, og hvis de sælger til andre lande, at de så også har valgfrihed til at vælge disse lande.

Hvis der ikke luges ud i EPs vildskud, er det tvivlsomt, om det overhovedet er muligt at sælge varer via e-handel af forretninger inden for EU's grænser. Og de varer, der sælges, vil blive dyrere, hvilket der i sidste ende kun er en part til at betale nemlig de lovlydige forbrugere, konstaterer Annette Falberg.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, 2011, embedsmænd, Europa, retten, Europaparlamentet, EU, Folketinget, kriminelle, penge, omkostninger, organisation, sprog, e-handel, FDIH, kamera, løbesko,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar