fredag den 2. september 2016

Bricksite udvikler sig til at blive portal for små og hurtige iværksættere


Stadig flere private danskere hopper med på genbrugsbølgen og opretter webshops, hvor de med fokus på miljøet sælger genbrugsgenstande. Virksomheden Bricksite, som specialiserer sig i hurtig design og oprettelse af webshops, oplever stigende omsætning og tillægger det faktum den generelle samfundsudvikling, hvor miljøbevarelse og grøn genbrug bliver stadig mere populært og udbredt.En stadig større del af den globale befolkning finder det vigtigt, at virksomheder udviser etisk opførsel og fremstiller grønne produkter. Denne holdningsændring trækker store spor henover især større virksomheders beslutningsprocesser ved at tvinge dem til i højere grad at overveje, om deres handlinger vil blive godkendt af deres miljøbevidste forbrugere. Men også blandt forbrugerne selv anes konturerne af en tendens, der reflekterer en stigende villighed og lyst til at kombinere global velvære med profitskabelse. Denne tendens giver sig blandt andet udslag i, at et voksende antal private personer forsøger sig med egne online forretninger, hvorfra de sælger produkter, der er i balance med miljøet og ikke normalt vil være profitable nok til, at større virksomheder beskæftiger sig med dem.

Når disse privatpersoner vil starte en virksomhed op fra bunden, har letheden hvormed deres ideer kan føres ud i livet betragtelig betydning for, hvorvidt de bliver realiseret. Det er her, virksomheder som Bricksite fremstår som portaler og facilitatorer for disse privatpersoners innovation og succes. Virksomheden har gjort det så nemt som muligt for deres kunder at lave en hjemmeside med webshop, hvilket gennem deres enkle og intuitive CMS-system kan gøres gratis på under fem minutter. Virksomheden fjerner dermed nødvendigheden af at besidde teknisk viden eller tålmodighed med bureaukratisk papirarbejde før drømmen om at eje sin egen forretning kan virkeliggøres. Som manden bag Bricksite, Martin Have, siger: "Det stærke ved virksomheder som vores er, at man ikke behøver være ekspert i noget som helst for at komme i gang. Det er der mange mennesker, der i de her dage får øjnene op for, og det er derfor vores produkter er blevet så populære." Med effektive facilitatorer som Martin Have for små, grønne online virksomheder, synes den seneste samfundsudvikling derfor kun at fortsætte i samme retning.Læs mere her

tags: portal, omsætning, virksomhed, innovation, miljø, privatperson, miljøbevidst,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar