mandag den 10. september 2012

Er Bulgarien og Slovenien virkelig de sikreste lande at handle i

En undersøgelse fra EU-Kommissionen konkluderer, at lande som Slovenien og Bulgarien er de bedste til at overholde forbrugerreglerne, når der skal købes elektronik på nettet. Men det er misvisende og hænger Danmark uretmæssigt ud, mener Dansk Erhverv.

EU-Kommissionen har fået de nationale forbrugermyndigheder til at tjekke 369 europæiske hjemmesider, der sælger elektronik, for at se, hvor mange der overtræder forbrugerlovgivningen.

I Danmark har Forbrugerombudsmanden fundet fejl på over halvdelen af de undersøgte sider, mens der ikke blev fundet nogen overtrædelser overhovedet i Bulgarien og Slovenien. Ud fra undersøgelsen skulle man derfor tro, at det er mere sikkert at handle i Bulgarien og Slovenien end i Danmark. Det er dog næppe tilfældet i virkelighedens verden, mener Dansk Erhverv.

Kommissionens metode får det til at se ud som om forbrugerforholdene er bedst i lande med en ineffektiv håndhævelse af reglerne. Omvendt fremstår lande som Danmark med en meget effektiv håndhævelse som et mere usikkert sted at handle. Det er vildledende, siger Lone Rasmussen, forbrugerpolitisk chef i Dansk Erhverv.

Danmark er europamester i håndhævelse
Den danske forbrugerombudsmand har fremhævet, at de overtrædelser, han har fundet, alene handler om bagateller, men de fremgår alligevel af undersøgelsen. EU-Kommissionen har bebudet flere af den type undersøgelser i fremtiden og vil også offentliggøre navne på de virksomheder, der overtræder reglerne, det såkaldte Name and Shame . Det bekymrer Dansk Erhverv.

Danske virksomheder er rigtig gode til at efterleve forbrugerreglerne og Danmark er formentlig europamester i effektiv håndhævelse af dem. Derfor synes vi det er positivt, at EU-Kommissionen sætter fokus på en mere ensartet efterlevelse af reglerne, så forbrugerne får de samme rettigheder i alle lande. Men det bekymrer os, hvis danske virksomheder risikerer at blive hængt ud i hele EU for bagateller mens grove overtrædere fra andre lande går fri, siger Lone Rasmussen.

Sammenligninger skal være retvisende
Dansk Erhverv foreslår derfor en række ændringer i proceduren, så fremtidige sammenligninger af forbrugerforholdene i de europæiske lande kan blive mere retvisende:

EU-Kommissionen skal styrke indsatsen for at sikre en mere effektiv håndhævelse.

EU-Kommissionen skal sikre, at de nationale undersøgelser gennemføres på et ensartet grundlag i alle lande.

EU-Kommissionen skal eksempelvis følge op overfor indlysende eksempler på ineffektiv håndhævelse, eksempelvis når lande rapporterer, at de ingen fejl har fundet hos deres virksomheder.

Når virksomheder nævnes med navn i disse undersøgelser er det afgørende, at de bedømmes ud fra samme skala. Det skal derfor fremgå, om der er tale om grove overtrædelser eller om bagatelagtige fejl.

Kommissionens undersøgelse viser helt tydeligt, hvorfor det er vigtigt at få samme håndhævelse af reglerne i alle EU-lande. Ellers giver det ingen mening at sammenligne, siger Lone Rasmussen.

Læs mere her

tags: Danmark, euro, EU-lande, politi, EU, lovgivning, virksomhed, ombudsmand, Bulgarien, Slovenien, forbrugerombudsmand,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar