onsdag den 19. september 2012

Danske IT Lager A/S får frataget e-mærket

I overensstemmelse med e-handelsfondens procedurer har Dansk IT Lager A/S, 10. juni, på baggrund af manglende behandling af en forbrugerklage, fået frataget retten til at benytte e-mærket.

Den manglende behandling af kundeklager er i strid med retningslinjerne for e-handelsfondens elektroniske mærkningsordning pkt. I.3.: Den erhvervsdrivende skal udarbejde forsvarlige procedurer for forbrugerens eventuelle reklamation samt udnyttelse af eventuel fortrydelsesret. Forbrugeren skal kunne reklamere og udnytte fortrydelsesretten på en måde, der ikke er mere besværlig end bestillingen af ydelsen .

Sagens forløb
Det er ikke muligt for e-handelsfonden at fratage en virksomhed e-mærket uden at følge et, på forhånd defineret, sæt af retningslinjer som alle e-mærkede virksomheder har accepteret. Dette betyder, at Dansk IT Lager A/S 4. juni er blevet gjort opmærksom på forhold, der ikke er i overensstemmelse med den aftale der eksisterer fond og virksomhed imellem. Dagen efter e-handelsfondens henvendelse oplyste Dansk IT Lager at det ikke er muligt at hjælpe forbrugeren da virksomheden er under afvikling.

Sekretariatet sendte den 7. juni brev til Dansk IT Lager A/S, hvori det blev oplyst, at e-handelsfonden agtede at fratage e-mærket på www.danskitlager.dk. E-handelsfonden gav dansk IT Lager A/S en frist på tre dage til at fremsende eventuelle bemærkninger til indstillingen. Dette blev ikke gjort.

Kun få fratagelser
At fratage en virksomhed e-mærket er ikke hverdagskost i e-handelsfonden. Således skete det kun 6 gange i 2009 mens fratagelsen af Dansk IT Lagers e-mærke blot er anden gang det sker i 2010.

Det er heldigvis sjældent at en sag når så langt at det er nødvendigt at fratage e-mærket fra en virksomhed. Langt de fleste sager drejer sig om misforståelser eller dårlig kommunikation og bliver løst indenfor ganske få dage . Udtaler Lars Schmidt Larsen, direktør i e-handelsfonden.

e-handelsfondens klageinstans
Såfremt en virksomhed er uenig med en afgørelse i forbindelse med et påbud, en suspension eller en fratagelse, kan den pågældende virksomhed klage til e-handelsfondens klageinstans. Klageinstansen består i øjeblikket af en dommer samt to erhvervsrepræsentanter og to forbrugerrepræsentanter.

Læs mere om e-handelsfondens retningslinjer og klageinstans på www.e-handelsfonden.dk

om e-mærket
e-mærket er den danske mærkningsordning et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt.

e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

Læs mere her

tags: 2009, 2010, direktør, HK, retten, virksomhed, Forbrugerrådet, kommunikation, organisation, e-handel, FDIH,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar