lørdag den 29. marts 2014

Lauritz.coms salg af designerstole med uoriginale ben under betegnelsen ”eftermonterede” eller ”senere” ben anset for vildledende markedsføring

Lauritz.com udbød Eames-stole med uoriginale ben under betegnelsen "eftermonterede" eller "senere" ben, uden yderligere oplysning om, at benene ikke var produceret af det selskab, som havde rettighederne til de pågældende stole i Europa.
Forbrugerombudsmanden udtalte, at det for gennemsnitskøberen af en designstol måtte anses for en væsentlig oplysning, at benene på stolen kunne være uoriginale og produceret af en anden end den, der havde rettighederne til den pågældende stolemodel.

Forbrugerombudsmanden fandt endvidere, at det for langt de fleste forbrugere ikke ville fremstå klart og tydeligt blot ud fra betegnelsen af benene som "eftermonterede" eller "senere", at de pågældende ben kunne være uoriginale.

Forbrugerombudsmanden fandt derfor, at Lauritz.coms udbud af stolene med uoriginale ben under betegnelsen "eftermonterede" eller "senere", uden yderligere oplysning om, at benene ikke var produceret af eller for rettighedshaveren, havde været egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd på markedet, og at forholdet dermed måtte anses for at have været i strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Under sagen meddelte Lauritz.com Forbrugerombudsmanden, at de ikke mente, at der forelå en ophavsret på benene, men at man ikke længere ville benytte betegnelserne "eftermonterede" eller "senere" ved beskrivelsen af designmøbler, men anvende en anden og mere tydelig formulering. Endvidere havde Lauritz.com kontaktet alle købere af de pågældende stole og tilbudt, at de for Lauritz.coms regning kunne få udskiftet de uoriginale ben med nye ben produceret af rettighedshaveren.

På denne baggrund besluttede Forbrugerombudsmanden ikke gå videre med sagen.

Læs mere her

tags: markedsføring, Europa, økonomi, Lauritz.com, ombudsmand,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar