lørdag den 22. september 2012

Konfliktmægling hitter på nettet

e-handelsfondens Forbruger Hotline og professionel tvistløsningsfunktion har kun eksisteret i lidt over et år, men er allerede nu en stor succes.
Siden lanceringen har over 940 forbrugere fået gratis råd og vejledning, heraf har 428 forbrugere fået løst en konkret tvist med hjælp fra e-handelsfondens jurister.

e-handelsfonden ser en støt stigende interesse for den særlige Forbruger Hotline og ikke mindst tvistløsningsfunktionen, som e-handelsfonden lancerede sidste år.
Den stigende interesse skyldes dels at forbrugerne bliver mere og mere bevidste om deres rettigheder, og at man nu som forbruger kan få gratis, hurtig og uvildig hjælp fra en juridisk ekspert, så man ikke står alene.

Vi kan helt klart mærke, at forbrugerne i løbet af de sidste par år er blevet meget mere bevidste om deres rettigheder, når de handler på nettet, men også at de blevet mere trygge ved e-handel, fordi de ved, at der sidder jurister klar med hjælp, hvis de skulle få brug for det eller have spørgsmål, siger chefjurist i e-handelsfonden Caroline Schøller Appleyard.

Hvilke problemer oplever forbrugerne
Man kan let få det indtryk at de fleste sager handler om store konflikter, hvor det hele er gået i hårdknude og at virksomheden agerer i strid med alle juridiske og etiske regler, men sandheden er dog en helt anden. De sager e-handelsfonden oftest bliver involveret i handler typisk om helt banale og dagligdags uoverensstemmelser eller mangel på kommunikation mellem forbruger og netbutikken.

Det vi oftest støder på, er manglende eller mangelfuld kommunikation. Derudover er det lange reparationstider ved reklamationer eller tvister omkring fortrydelsesretten forklarer Caroline Schøller Appleyard.

Det er reelt meget få sager hvor netbutikken bevidst har forsøgt at omgå reglerne, og i de tilfælde har netbutikken omgående fået frataget e-mærket.

95 % af alle sager løst inden for 1 til 2 uger
Vi har til dato løst ca. 95 % af de sager, vi er blevet involveret i inden for en til to uger. Det er heldigvis meget få sager, som vi må henvise til Forbrugerklagenævnet, som er rette instans, hvis der f.eks. er tvivl om fakta, siger Caroline Schøller Appleyard.

Sådan hjælper e-handelsfonden
e-handelsfondens jurister tager sig af alle sager, den eneste betingelse er, at man som forbruger har handlet på en e-mærket netbutik. Der er heller ikke en "bagatelgrænse" for varens eller ydelsens pris, som fx Forbrugerklagenævnet har.

Når vi modtager en forbrugerhenvendelse vedr. en konkret handel, sætter en af e-handelsfondens jurister sig grundigt ind i sagen og tager herefter kontakt til den pågældende netbutik. Herefter forsøger juristen via dialog og mægling at finde en løsning, og det er ikke unormalt, at de e-mærkede netbutikker strækker sig længere, end hvad loven foreskriver for at få en sag løst , fortæller Caroline Schøller Appleyard.

Fakta om e-mærket
e-mærket er den danske mærkningsordning et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt.

Alle e-mærkede netbutikker efterlever en række særlige krav som giver dig den bedst mulige beskyttelse, når du handler på nettet.
Alle e-mærkede netbutikker og deres service er underlagt en streng kontrol af e-handelsfonden.
Når du handler på en e-mærket netbutik har du adgang til e-handelsfondens særlige Forbruger Hotline og professionelle tvistløsningsfunktion på den måde kan du få hurtig hjælp af e-handelsfondens jurister hvis du skulle få brug for det.

e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

Læs mere her

tags: HK, retten, virksomhed, Forbrugerrådet, kommunikation, organisation, e-handel, FDIH, Fakta,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar