fredag den 7. september 2012

Getmore ApS frataget e-mærket

I overensstemmelse med e-handelsfondens procedurer har Getmore ApS, 6. september, fået frataget retten til at benytte e-mærket.

Sagens kort
På baggrund af en artikel i webavisen CRN 31. august, bad e-handelsfonden 1. september Getmore ApS om, indenfor 3 arbejdsdage, at dokumentere at Getmore ApS ikke handler i strid med gældende ret, og at ingen forbrugere ville blive påvirket af den verserende sag. I dag 6. september modtog e-handelsfonden Getmore ApS svar hvoraf det fremgik at man ikke længere er i stand til at håndtere kunder. Derfor har Getmore ApS i dag fået frataget e-mærket.

e-handelsfondens klageinstans
Såfremt en virksomhed er uenig med en afgørelse i forbindelse med et påbud, en suspension eller en fratagelse, kan den pågældende virksomhed klage til e-handelsfondens klageinstans. Klageinstansen består af en dommer samt to erhvervsrepræsentanter og to forbrugerrepræsentanter.

Læs mere om e-handelsfondens retningslinjer og klageinstans på www.e-handelsfonden.dk

om e-mærket
e-mærket er den danske mærkningsordning et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og etisk forsvarligt.

e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet.

Læs mere her

tags: HK, retten, virksomhed, Forbrugerrådet, organisation, e-handel, FDIH,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar