mandag den 27. august 2012

Vækst i internethandlen på 30 % i 2010

Fjerde kvartal af 2010 rettede op på det lidt matte tredje kvartal for den danske internethandel. Samlet set steg forbruget med Dankort på internettet i 2010 med 30 % sammenlignet med 2009. Det viser nye tal fra Nets.

Det samlede forbrug på Dankort på internettet i 2010 blev på 27.304 mio. kr. Det repræsenterede en vækst på 30 % i forbruget sammenlignet med 2009. Antallet af betalinger steg med 19 % i samme periode. Det betyder, at det gennemsnitlige køb på Dankort på internettet stiger støt.

En tilsvarende sammenligning mellem 2008 og 2009 viser en stigning på 13,3 % på omsætningen og en stigning på 12,3 % på antal transaktioner. Dette understreger, at 2010 samlet set har vist imponerende fremgang for den danske internethandel.

Fjerde kvartal kom godt igen
Omsætningen for Dankort på internettet steg i fjerde kvartal af 2010 med 1.268 mio. kr. til 7.245 mio. kr. i forhold til fjerde kvartal af 2009, hvor omsætningen var på 5.977 mio. kr. Det svarer til en stigning på 21,2 %, hvilket ikke lever op til de vækstrater, vi så i første halvår af 2010, men dog retter op på et mat tredje kvartal.

Det samlede antal internetbetalinger med både Dankort og dansk udstedte internationale betalingskort blev i fjerde kvartal af 2010 på 14.953.181. Det er en stigning på 20,7 % i forhold til samme kvartal sidste år, hvor antallet af betalinger var på 12.386.854.

Se udviklingen i internetbetalinger her

Hvis ovenstående tal for betalingstransaktioner med Dankort videreformidles, skal Nets tydeligt anføres som kilde.

I slutningen af januar offentliggør Dansk e-handelsanalyse de samlede nøgletal for tendenserne i danskernes brug af e-handel. Følg med i udviklingen på www.ehandelsanalyse.dk

Læs mere her

tags: 2009, 2010, 2008, internet, nøgletal, omsætning, e-handel,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar