mandag den 12. maj 2014

PointDeal A/S politianmeldt for vildledende kampagne på nettet

I en internetkampagne for hårvoks manglede der oplysninger om, at prisen var uden fragt, og på bestillingssiden risikerede forbrugerne at blive tilmeldt et løbende abonnement uden at være klar over det. Derfor bliver PointDeal, som stod bag kampagnen, nu politianmeldt for vildledende markedsføring. PointDeal A/S er et binavn for firmaet PointShop A/S, som tidligere er politianmeldt for vildledende markedsføring.

I annoncer på Facebook reklamerede PointDeal i første halvår af 2013 med to dåser luksus hårvoks til en pris på 59 kroner.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at PointDeal's markedsføring var vildledende, fordi:

PointDeal i annoncen på Facebook ikke oplyste forbrugerne om, at de for at få hårvoksen til annonceprisen enten skulle betale 80 kroner for fragten eller tegne et fem-dages "VIP-medlemskab" af PointDeal.dk til 5 kroner,
PointDeal ikke oplyste forbrugerne klart og tydeligt om, at de automatisk blev tilmeldt et løbende betalingsabonnement hos PointDeal.dk til 270 kroner om måneden, hvis de valgte at købe et 5 dages "VIP-medlemskab" til 5 kroner, og fordi
de kvitteringer, som forbrugerne modtog umiddelbart efter købet, ligeledes ikke oplyste forbrugerne om, at de havde købt et løbende betalingsabonnement hos PointDeal.dk til 270 kroner om måneden.
PointDeal har over for Forbrugerombudsmanden afvist, at selskabets markedsføring var vildledende og i strid med markedsføringsloven.

Efter Forbrugerombudsmandens politianmeldelse af PointShop A/S, der ifølge CVR-registeret er samme selskab som PoinDeal A/S, idømte Retten i Aalborg i maj 2013 selskabet en bøde på 60.000 kroner for vildledende markedsføring af abonnementer på nettet. Sagen er anket til Vestre Landsret.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

"PointDeal har efter min vurdering overtrådt markedsføringsreglerne på flere områder. Det fremgår ikke tydeligt, at forbrugeren bindes til et abonnement, og at der skal betales for fragt eller foretages tilkøb, før forbrugeren kan få sit produkt."

Markedsføringsloven §§3 og 12a:
Ifølge markedsføringslovens § 3 må en erhvervsdrivende ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.

Det betyder blandt andet, at erhvervsdrivende ikke må skjule væsentlige oplysninger eller præsentere dem på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller i øvrigt uhensigtsmæssig måde. Ellers kan der være tale om vildledende markedsføring.

Desuden står der i § 12 a, at den erhvervsdrivende ved opfordring til køb rettet mod forbrugere skal give bestemte oplysninger, medmindre de allerede fremgår af sammenhængen. Blandt andet skal den erhvervsdrivende oplyse om prisen inklusive afgifter. Hvis prisen eller fragtomkostningerne ikke kan beregnes på forhånd, skal det angives, hvordan prisen beregnes, og at fragtomkostninger kan forekomme.

Læs mere her

tags: markedsføring, internet, politi, økonomi, 2013, Facebook, Aalborg, ombudsmand, omkostninger, Vestre Landsret,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar