søndag den 27. maj 2012

Ny undersøgelse sætter fokus på vilkårene for tværnational e-handel

Erhvervs- og Vækstministeriet offentliggør i dag Tværnational e-handel i EU . Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik og er et led i forberedelserne til det danske EU-formandskab i første halvår af 2012.

Undersøgelsen viser, at især de sproglige forskelle udgør en barriere for tværnational e-handel i EU. Dermed peger undersøgelsen på, at kulturelle barrierer kan være mindst lige så betydende for, hvor meget forbrugere og virksomheder handler på nettet som for eksempel juridiske og tekniske barrierer.

Forbrugerne giver i undersøgelsen udtryk for, at deres tillid i høj grad bygger på, at de kan komme i kontakt med netbutikken på et sprog, de forstår. Danske forbrugere er især utrygge, hvis de e-handler med netbutikker uden for nærområdet.

Virksomhederne giver i undersøgelsen udtryk for, at sproglige og kulturelle forskelle som for eksempel at forbrugerne har forskellige forventninger til kundeservicen udgør væsentlige barrierer. Undersøgelsen viser, at det er vigtigt, at virksomhederne er lokalt forankrede og kender den lokale kultur for at opnå succes med tværnational e-handel.

Læs mere her

tags: Danmark, EU, Danmarks Statistik, 2012, virksomhed, sprog, e-handel,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar