søndag den 7. juni 2015

Har I styr på sikkerheden


Der tales i dag rigtig meget om IT-sikkerhed i de danske medier. Og det med god grund. Der sker nemlig dagligt op til 1.000 forsøg på IT-indbrud i danske virksomheder, og lykkes et angreb, kan det få alvorlige konsekvenser for virksomheden.Truslens omfang understreger vigtigheden af, at virksomhedens ledelse, men også de ansatte tager truslen alvorligt og agerer på en måde, der mindsker risikoen for angreb. Vi har ofte stor fokus på at beskytte virksomhedens fysiske ejendele såsom lokaler og inventar gennem alarmer og vagtfirmaer, og i 2015 bør noget af den samme fokus måske flyttes over på den digitale sikkerhed. Det kan virke uoverskueligt, men heldigvis kan nogle relativt simple forholdsregler gøre en stor forskel.

Brugeren udgør den største trussel
IT-sikkerheden i en virksomhed og risikoen for angreb er i høj grad afhængig af, hvordan vi som brugere agerer og anvender de værktøjer, vi har til rådighed. Det handler blandt andet om at have den rette viden om, hvad et sikkert password er, hvor tit vi skal tage backups, hvordan malware ser ud, og hvad vi kan gøre for at undgå identitetstyveri. Hvis ikke vi har den rette viden, er det os som brugere, der reelt udgør den største trussel for virksomheden og for os selv. Medarbejdere, der har den rette viden og er uddannet inden for området, kan fungere som virksomhedens egne soldater i kampen mod hackere og andre IT-kriminelle.

Alle typer af virksomheder rammes
Mange tænker nok, at det som oftest er de største virksomheder, der er udsat for angreb. Men sådan er virkeligheden ikke. Internationale analyser viser, at 62 % af alle angreb er rettet mod mindre virksomheder og organisationer (The 2013 Data Breach Investigations Report, 2013). Tab af data og systemer kan koste en virksomhed dyrt i produktivitet, så der er rigtig god grund til at sikre, at alle har den fornødne viden på området til at kunne beskytte sig bedst muligt.

Klæd dine medarbejdere ordentligt på
I en erkendelse af, at mange mangler den fornødne viden på området til at kunne begå sig sikkert på nettet og med IT generelt, har Edutasia udviklet et helt nyt online kursus i IT-Sikkerhed. Formålet med kurset er at give almene IT-brugere en grundig gennemgang af alle de mest almindelige trusler og derved klæde virksomhedens ansatte bedre på til at bruge hverdagens IT sikkert. Kurset indeholder både film, interaktive øvelser, teori og tests, så brugeren inddrages aktivt og får rig mulighed for at afprøve sin nye viden.

Udgangspunktet for kurset er de grundlæggende sikkerhedsrisici, som er blevet identificeret af blandt andre Rådet for Digital Sikkerhed.

Om Edutasia
Edutasia har mere end 20 års erfaring med at udvikle IT-kurser inden for en lang række standardsystemer såsom SAP, Microsoft, Adobe og Autodesk. Som noget unikt er der i alle onlinekurser udpræget fokus på forskellige læringsstile, hvorved brugeren selv kan vælge, om han vil lære gennem film, interaktive øvelser eller teori. Siden sommeren 2014 har Edutasia været officiel SAP Education Partner, og alle SAP-kurser er godkendt af SAP. Edutasia har 20 ansatte på kontoret i Aalborg.

Læs mere her

tags: Microsoft, indbrud, identitetstyveri., 2013, SAP, malware, Aalborg, virksomhed, kriminelle, soldater, produktivitet, organisation, 2014, hackere, værktøj,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar