fredag den 28. februar 2014

EU rejser på dansk initiativ kritik af Googles og Apples spilplatforme

Forbrugerombudsmanden tog sidste år sagen om børns dyre tilkøb i spil, de såkaldte in-apps, op på EU-plan. Nu bliver han bakket op af myndigheder fra en lang række EU-lande og EU-Kommissionen, der i et fælles brev til Apple og Google kritiserer markedsføringen af onlinespillene.
Efter at have undersøgt Apples og Googles spilplatforme har myndigheder fra en lang række EU-lande og EU-Kommissionen sendt et fælles brev til Apple og Google, hvori de rejser fire kritikpunkter:

Spillene bliver typisk markedsført som gratis, og det fremgår ikke tydeligt nok, at de funktioner - også kaldet in-apps - som kan købes i spillene, kan koste penge. In-apps kan fx være virtuelle guldmønter, våben og foder.

Spillene indeholder i mange tilfælde i strid med EU-reglerne købsopfordringer rettet mod børn, fx "køb nu – og bliv endnu stærkere" eller "opgradér nu".

Spilplatformene er indrettet med en standardindstilling, hvor et åbent vindue gør det muligt for børn - efter at have indtastet koden en gang - at købe in-apps i 15-30 minutter uden brug af kode. Det har givet anledning til meget store træk på forældrenes kreditkort uden deres viden herom.
Det er meget svært for forældrene at komme i kontakt med spilplatformene, når de vil klage.
Forbrugerombudsmanden har rejst sagen på EU-plan på baggrund af klager fra danske forældre.

Apple-sagerne i Danmark:
Apple har betalt pengene tilbage i hovedparten af de 84 klagesager, som Forbrugerombudsmanden har behandlet. Det drejer sig om et samlet beløb på mere end 400.000 kroner. Derudover har Apples advokat tilkendegivet over for Forbrugerombudsmanden, at selskabet fremover tager imod klager fra forbrugere, som mener, at Apple skylder dem penge for in-app-køb.

Forældrene fortæller Forbrugerombudsmanden, at deres børn har købt in-apps for op mod 25.000 kroner i spil. Børnene har typisk ikke vidst, at de købte in-apps for rigtige penge. De troede, at de handlede for spillepenge, da der typisk var tale om gratis børnespil.

Efterfølgende opdagede forældrene, at der var trukket store beløb fra det betalingskort, som de havde knyttet til iTunes-kontoen. De klagede derfor til Apple, men fik ikke noget svar.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe siger:

"Jeg håber, at spilplatformene tager EU's kritik til sig, så vi fremover vil se langt færre sager, hvor børn foretager dyre tilkøb på spil uden forældrenes accept. Som alle andre virksomheder skal Apple og Google naturligvis overholde de fælles europæiske markedsføringsregler, som er ganske klare på det her område."

"Det er godt, at Apple i Danmark har lyttet til min kritik og nu betaler pengene tilbage til de forældre, som har klaget over de meget store regninger. Jeg finder det positivt, at Apple i de klagesager, jeg har taget op, har betalt pengene tilbage til forældrene. Men det er selvfølgelig også nødvendigt, at de ændrer deres markedsføring, som EU nu kræver."

Gode råd til forældre i samme situation:
Kontakt Apple Kundeservice på tlf. 8024 0835. Hav eventuelt en udskrift fra din iTunes-konto klar, så du kan se ordrenumrene på de betalinger, du gør klager over.

Henvend dig straks i din bank, og klag over, at der bliver hævet penge på dit kreditkort. Efter betalingstjenestelovens §§ 61 og 62 skal banken dække dit tab, hvis du ikke har givet samtykke til, at Apple må hæve penge på dit kreditkort.

Vær opmærksom på, at dit krav om at få tilbagebetalt dine penge som udgangspunkt forældes 3 år efter, at der er hævet penge på kortet.

Læs mere her

tags: markedsføring, Danmark, euro, våben, EU-lande, EU, Google, virksomhed, penge, ombudsmand,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar