mandag den 5. november 2012

Europæisk online handel vender udviklingen i 2010

Online shopping vækster 20% mens den overordnede detailhandel kun stiger med 1,4%

Online shopping er et af de hurtigst voksende markeder i Europa. Med en samlet værdi på 44,7 milliarder Euro i 2003 er markedet vokset med 221% til 143,7 milliarder Euro rapporteret sidste år. På trods af finanskrisen vækstede e-handlen med 22% i 2009 og repræsenterede således 4,7% af det totale detailsalg i Europa. I USA på den anden side stagnerede online væksten i 2008 og voksede kun med 2% i 2009, online salg stod dog for 7% af den overordnede detailhandel. Det europæiske online marked har således set en langt kraftigere vækst gennem de sidste 3 år end det amerikanske modstykke, og trenden er sat til at fortsætte. I følge en ny rapport fra Kelkoo udarbejdet i samarbejde med Centre for Retail Research vil den europæiske online vækst være 19,6% i 2010 sammenlignet med kun 10% i USA. Hvis denne trend fortsætter vil 7 europæiske lande i 2014 (England, Frankrig, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og Finland) tilsammen have en højere markedsandel end USA.

2010 prognose: Europæisk online detailsalg er sat til at vækste 20% fra 143,7 til 171,9 milliarder
Polen (36%), Frankrig (31%) og Spanien (25%) vil opleve de største vækst rater i europa i 2010. Som det mest modne online marked vil England se den laveste vækst (12,4%).
Online butikker i UK (42,7 mia), Tyskland (33,4 mia) og Frankrig (24,7 mia) stod for 70% (100,8 mia) af det europæiske online salg i 2009
Sidste år købte europæiske online shoppere gennemsnitligt for 871 hver fordelt på 20 køb til en gennmesnitlig værdi af 44 per køb.
De engelske forbrugere toppede forbrugslisterne i 2009 med et gennemsnitligt årligt forbrug på 1240 stærkt efterfulgt af Danmark (1213 ), og Norge (1102 ). Polske forbrugere brugte med deres gennemsnitlige 362 mindst.
Europæisk online salg stod for 4,7% af detailforbruget i 2009 og er sat til at nå 5,5% i slutningen af 2010. England har den højeste andel (9,5) og Danmark samt Norge ligger også over middel med henholdsvis 6,1% og 6,3 %

Selv i det nuværende økonomiske klima fortsætter online handlen med at være en af de hurtigst voksende brancher i Europa. En ny undersøgelse udført af Kelkoo viser at onlinesalget voksede med 22% or 22,7 milliarder Euro i 2009 og landede på en total omsætning på 143,7 milliarder Euro, hvilket repræsenterer 4,7% af den overordenede detailhandel i Europa. Rapporten, der er iværksat af Kelkoo og udarbejdet af Centre for Retail Research fremlægger nogen af de første tilgængelige estimater på online salget i 2009 i Europa fordelt over 12 europæiske lande, og giver ligeledes indikationer på prognosen for online handlen i 2010. Rapporten konkluderer at ved udgangen af året vil online markedets estimerede værdi være 171,9 milliarder Euro, en vækst på 19,6 % i forhold til 2009, og svarende til 5,5% af det samlede detailforbrug i Europa.

Danskere køber mest online

UK (42,7 mia ), Tyskland (33,4 mia ) og Frankrig (24,7 mia ) står tilsammen for 70% af det totale online salg I Europa. Lande som Polen (2,5 mia ), Finland (2,6 mia ) og Norge (3,3 mia ) har derimod det laveste online forbrug. Top 3 listen (UK, Tyskland og Frankrig) har ikke ændret sig siden 2003, men væksten på markederne har dog været forskellig med Frankrig helt i front med en vækstrate på 244% i forhold til 171% i UK og 183% i Tyskland.

Ses der derimod på de europæiske landes overordnede salg i forhold til det enkelte lands indbyggertal, står Skandinavien som en klar vinder. Online salg per indbygger er sat til 716 i Danmark, 707 i UK og Norge lige i hælene med 694 , hvilket placerer disse lande langt over det europæiske gennemsnit på 358 per indbygger. I den anden ende af skalaen ses lande som Polen (65 ), Italien (141 ) og Spanien (156 ), som stadig er præget af en relativ lav online penetration.

Den europæiske online detailhandel stod for 4,7% af den totale detailhandel i 2009, en andel der er forventet at stige til 5,5% i 2010. De lande med højest andel af online handlen i 2009 var UK (9,5%), Tyskland (6,9%) samt Norge og Danmark med henholdsvist 6,3% og 6,1%. Italien (0,8%) Spanien (1%) og Polen (2%) har derimod den laveste andel. Der er flere forklaringer på dette blandt andet at online shopping først for nyeligt har holdt sit virkelige indtog i foreksempel Italien og Spanien. Derudover er der også proportionelt set færre husstande med Internet forbindelse i disse lande, samt en langt lavere andel, der har adgang til en personlig computer. Det skal dog siges at online salget på de mindre modne markeder står overfor en hidsig vækst.

Danske online køb ligger 49% over de engelske
De europæiske online forbrugere har gennemsnitligt brugt 872 hver i 2009 fordelt på 20 køb med en gennemsnitlig pris af 44 . Det var dog de engelske forbrugere, der toppede forbrugslisterne i 2009 med et gennemsnitligt årligt forbrug på 1240 stærkt efterfulgt af Danmark (1213 ), og Norge (1102 ). Polske forbrugere brugte med deres gennemsnitlige 362 mindst. Gennemsnitligt set købte englænderne flest gange 37 mens polakkerne stod for det laveste antal køb nemlig 10. Dog skal det bemærkes, at med omkring 50 ligger danskernes gennemsnitlige køb 49% over englændernes, som med deres 34 har den laveste gennemsnitlige transaktionspris. Norge som ligger nummer 1 i forhold til det overordnede forbrug per indbygger har også den højste transaktionspris per køb nemlig 85

Bo Jensen, Administrerende Direktør, Kelkoo DK, kommenterer: 2010 bliver året hvor vi for alvor kommer til at se online salget overtage en betydelig del af den generelle detailhandel i de fleste europæiske lande. Mens detail industrien langsomt er ved at komme sig over finanskrisen, har online handlen sprængt rammerne i 2009 med en tocifret vækstrate, og med en fortsat forventet stærk vækst i 2010.

Online salg per kunde og salg per indbygger 2009

Online salg 2009
(mia) Online salg per kunde per år Online salg per indbygger per år Gn.snitlig antal af køb
UK 42.7 1,239.51 706.52 37
Tyskland 33.4 764.98 405.44 22
Frankrig 24.7 994.65 397.86 20
Itallien 8.2 934.67 141.29 17
Benelux 8.3 708.97 302.28 16
Spanien 6.3 778.65 155.73 12
Danmark 3.9 1,213.25 715.82 24
Sverige 3.8 801.79 424.95 20
Schweiz 3.8 867.63 503.23 19
Norge 3.3 1,101.69 694.06 13
Finland 2.6 975.56 497.53 18
Polen 2.5 361.97 65.15 10
Total 143.7 871.05 357.66 20


64% af de europæiske husholdninger har haft adgang til Internettet i 2009, og 38% af de europæiske husholdninger har købt varer via Internettet. Norge topper listen, når det kommer til online handel, hvor hele 63% har købt på nettet i 2009 dog stærkt forfulgt af Danmark med 59%. Dernæst ses UK med 57% samt Tyskland og Sverige med begge 52%. Online forbruget er stærkt på alle disse markeder, og generelt kan det siges at de lande med den højeste internet adgang også har det højeste antal af husholdninger, der shopper via nettet.

Online handel i 2010
Mens den globale recession uden tvivl har haft en massiv indflydelse på detailsektoren bidragende til et overordnet fald i det europæiske BNP på -4,3% i 2009, er vækst forventet i 2010. Ledende specialister forventer et gennemsnitligt opsving på +1,2% i 2010 og en vækstrate mellem 2,5%-2,8% i 2011.

Detailsalget i Europa er sat til gennemsnitligt at vækste 1,4% i 2010 i skarp kontrast hertil står den forventede online vækst på 19,6% eller 28,2 milliarder Euro til en samlet omsætning på 171,9 milliarder i 2010. Prognosen er baseret på, at den nuværende trend fortsætter sammenholdt med et forudset opløft i økonomien i de fleste lande. Derudover spiller potentialet i lande som Spanien, Italien og Polen også en stor rolle, nu hvor disse lande i større grad begynder at benytte sig af de muligheder online markedet giver.

England vil fortsat være det største online marked i Europa med en forventet omsætning over 48 milliarder Euro i 2010 efterfulgt af Tyskland med 39,2 mia Euro og Frankrig med 32,5 mia Euro. England bliver også det første land i Europa der oplever at online handlen udgør 10% af den totale detailhandel, og det på trods af at landet vil opleve den laveste årlige vækst i Europa (12,4%). Den lave vækstrate kan højst sandsynligt forklares med at UK har været langsommere til at komme ud af recessionen samt bekymringer i forhold til landets finanspolitiske ubalance. Sidst men ikke mindst er det engelske marked generelt mere modent end de resterende europæiske markeder, hvilket naturligt påvirker vækstraten.

I den anden ende af spektret er Polen og Frankrig sat til at at blive de hurtigst voksende markeder i 2010 med henholdsvist 36% og 31%. Overordnet set betyder dette en vækst fra 2,5 til 3,4 milliarder Euro i Polen og 24,7 til 32,5 milliarder Euro i Frankrig. Høje vækstrater er derudover også forventet i Spanien (25%) Finland (23%), Italien og Norge (21%).

Den høje vækstrate i online handel på markeder som Frankrig og Polen kan forklares med den eksplosive tilgang i antallet af førstegangs nethandlende. På trods af at der allerede er en stor andel af husholdninger, der handler på nettet i Frankrig steg antallet af førstegangs købende med 122% fra 2005 til 2008. Og selvom der er forholdsvist få (18%) husholdninger, der handler online i Polen, har der været en vækst på hele 157% af nye handlende siden 2005.

Bo Jensen, Kelkoo DK, konkluderer: Vi ser ingen tegn på at forbrugernes lyst til at handle på nettet ændres i den nærmeste fremtid. I økonomisk hårde tider, er det ikke den store overraskelse at forbrugere vælger internettet fremfor offline butikker, især når det tages i betragtning at online køb kan resultere i besparelser på op til 20% eller mere. Der er ingen tvivl om at recessionen har boostet online handlen og med færre penge på lommen er de europæiske forbrugere naturligvis interesseret i at gøre en god handel. Europæiske netbutikker vil fortsætte med at nyde godt af denne tendens i 2010 med en gennemsnitlig vækst på 20%, hvilket i andre detailsektorer og med det nuværende økonomiske klima ville blive opfattet som helt utænkeligt.

Online salg per land og 2010 prognose (milliarder)
Online salg 2008 Online salg 2009 Vækst 2008-09 Online salg 2010 Vækst
2009-10 Vækst i al detailsalg i 2010 2010 online andel af detailsalg
UK 38.2 42.7 12% 48.0 12.4% 1.7% 10.5%
Tyskland 28.6 33.4 17% 39.2 17.2% 1.9% 7.9%
Frankrig 18.6 24.7 33% 32.5 31.4% 1.3% 6.3%
Italien 6.8 8.2 21% 9.9 20.5% 0.2% 1.0%
Spanien 5.3 6.3 19% 7.9 25.0% -0.1% 1.2%
Benelux 7.0 8.3 20% 10.2 22.8% 1.5% 4.3%
Norge 2.8 3.3 17% 3.9 20.7% 1.7% 7.5%
Sverige 3.2 3.8 19% 4.5 18.0% 1.7% 5.6%
Danmark 3.3 3.9 19% 4.6 17.9% 1.4% 7.0%
Schweiz 3.2 3.8 19% 4.6 21.0% 1.7% 5.6%
Polen 1.9 2.5 35% 3.4 36.4% 2.0% 2.6%
Finland 2.1 2.6 23% 3.2 23.0% 1.4% 5.9%
Total 121.0 143.7 22% 171.9 19.6% 1.4% 5.5%


Noter:
Al data kommer fra rapporten European Online Retail Trends 2010 , der er iværksat af Kelkoo og udarbejdet af Centre for Retail Research, d. 22. december 2009. Resultaterne er baseret på en analyse af handelsestimater, ledende reseach rapporter, og offentlige publikationer. Rapporten dækker 12 lande i Europa - UK, Frankrig, Tyskland, Benelux, Italien, Spanien, Danmark, Schweiz, Sverige, Norge, Finland og Polen. Den fulde rapport kan fremsendes ved henvendelse.

About Kelkoo
Kelkoo blev grundlagt i 2000 efter fusion med Zoomit, Dondecomprar og Shopgenie. Yahoo! solgte i oktober 2008 Kelkoo, til Jamplant, et privat britisk investerings selskab.
Med den største vesteuropæiske brancheandel, der dækker 10 lande i hele Europa, er Kelkoo en one-stop shopping-tjeneste, der hjælper kunder til at finde, undersøge og købe produkter online hos pålidelige forhandlere.
Som Europas største e-handel, reklame-platform og tredje største e-handels hjemmeside, indeholder tjenesten 44 millioner tilbud fra mere end 10.000 online forhandlere, og tiltrækker mere end 10 millioner unikke brugere per måned. Kelkoo's mål er at yde den bedst mulige service og værdi for forbrugere og detailhandlere. 23 af de 25 største europæiske detailhandlere har deres produkter listet på Kelkoo.
Ifølge FDIM, er Kelkoo det førende online shoppingsite, Kelkoo er Danmarks foretrukne shopping og sammenligningssite, med omkring 4 millioner tilbud fra mere end 300 online-forhandlere.

Læs mere her

tags: USA, England, Danmark, euro, 2009, 2010, 2011, 2008, Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Europa, internet, 2003, Polen, politi, finanskrisen, økonomi, Frankrig, Spanien, Yahoo, december, computer, recession, omsætning, penge, husstand, Finland, Schweiz, Europe, e-handel, onlinesalg, Skandinavien, publikation, 2014, online shopping,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar