onsdag den 25. april 2012

Forbrugere har fortrydelsesret når de handler på internetauktioner

Forbrugere har 14 dages fortrydelse, når de handler på en internetauktion også selvom sælgeren er en privat person. Det er konsekvensen af dom fra Højesteret i en ankesag mellem Forbrugerombudsmanden og internetauktionsfirmaet QXL.

En internetauktionsudbyder skal anses som en formidler efter forbrugeraftaleloven i handler mellem to private personer, når udbyderen aktivt medvirker til handlens indgåelse - fx ved at stille et auktionssystem til rådighed eller ved at modtage vederlag i forbindelse med den enkelte handel. Dette betyder bl.a., at der i disse tilfælde er fortrydelsesret, hvilket der ellers normalt ikke er i aftaler mellem to private personer. Det følger af en dom fra Sø- og Handelsretten afsagt i 2009.

QXL indbragte sagen for Højesteret, men siden har QXL trukket ankesagen tilbage, og derfor står Sø- og Handelsrettens dom ved magt.

I dommen fra 2009 fandt Sø- og Handelsretten desuden, at QXL den gang havde handlet i strid med god markedsføringsskik dels ved at undlade at give køberne oplysning om, at der generelt er fortrydelsesret ved internethandler - også når sælgeren er forbruger, dels ved at ikke at have sikret, at erhvervsdrivende sælgere oplyste om fortrydelsesretten.

For Højesteret nedlagde Forbrugerombudsmanden endvidere en præciseret påstand om, at QXL skal føre kontrol med og sikre, at sælgere, der er erhvervsdrivende, overholder deres pligt til at give oplysninger om fortrydelsesretten, og at QXL skal videreformidle en forbrugers ønske om at bruge sin fortrydelsesret til sælgeren. Dette har QXL i forbindelse med højesteretssagen accepteret.
Forbrugerombudsmandens fokus på internetauktioner

Forbrugerombudsmanden gennemførte i 2005 et projekt, som havde til formål at gennemgå og vurdere handelsvilkårene på et antal større danske internetauktioner. Gennemgangen af hjemmesiderne omfattede blandt andet en vurdering af, i hvilket omfang der blev givet tilstrækkelige oplysninger om fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven.

Forbrugerombudsmanden meddelte QXL, at selskabet efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som erhvervsdrivende formidler var forpligtet til at give oplysninger omkring fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven. Selskabet mente imidlertid ikke, at de var formidler. Forbrugerombudsmanden indbragte derfor spørgsmålet for domstolen.

Læs mere her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar