onsdag den 7. oktober 2015

CEWE vokser og bekræfter årsmålene for 2015


Omsætningen er i det første halvår steget med 5,7 mio. euro til 212,9 mio. euro. EBIT ligger ca. 0,8 mio. euro over niveauet sidste år, og det operative EBIT er forbedret med 1,8 mio. euro. Selektiv akkvisitionspolitik: CEWE har erhvervet sig aktiemajoritet i firmaet "DesignSkins"CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i den traditionelt svage første halvårssæson forøget såvel omsætningen som også resultatet i forhold til samme tidsrum sidste år: Omsætningen er vokset med 5,7 mio. euro til 212,9 mio. euro og EBIT er forbedret med 0,8 mio. euro til -7,0 mio. euro. Før de omstruktureringsudgifter, som opstod i første kvartal af 2015, var der endda en forbedring på 1,8 mio. euro. I modsætning til de foregående år har omsætning og resultat i første halvår udviklet sig mere posi-tivt. På dette grundlag og på grundlag af det atter forventede sæson- og indtægtssklimaks i fjerde kvartal bekræfter CEWE årsmålene: I 2015 skal koncernomsætningen på alle forretningsområder nå en værdi på mellem 515 mio. euro og 535 mio. euro (2014: 523,8 mio. euro), mens EBIT skal ligge mellem 32 mio. euro og 38 mio. euro (2014: 32,6 mio. euro). For de forgangne tolv måneder er der allerede bogført et EBIT på 33,4 mio. euro. Administrerende direktør Rolf Hollander udtaler: "Vækst og resultater udvikler sig planmæssigt inden for områderne fotofinishing, kommercielt onlinetryk og atter også inden for de-tailhandelen. Dermed kan vi bekræfte vores mål for året."

Fotofinishing er vokset med 5,4 % til 148,1 mio. euro og øger resultatet
Forretningsområdet fotofinishing bidrog til den positive udvikling i det første halvår med en omsætnings-stigning på 5,4 % til 148,1 mio. euro og et EBIT forbedret med 1,2 mio. euro til -3,6 mio. euro. Justeret for omstruktureringsomkostninger på 0,4 mio. euro i første kvartal overgik EBIT med ca. 1,7 mio. euro endda værdien fra året før. Trenden "fra kvantitet til kvalitet" fortsætter uændret: Således steg omsætningen per foto også i første halvår med 8,9 % til nu 16,43 eurocent. Både topklasse eksemplarer af CEWE FOTOBOG og af de andre markeds- og merværdiprodukter (som f.eks. CEWE VÆGBILLEDER, CEWE KALENDER OG CEWE CARDS) er drivkræfterne bag denne trend. I segmentet detailhandel medførte afkaldet på den mar-ginsvage engroshandel i Polen til endnu en planlagt omsætningstilbagegang på ca. 4,3 mio. euro til 28,5 mio. euro (H1 2014: 32,7 mio. euro). EBIT i detailhandelen havde dog med -1,3 mio. euro (H1 2014: -1,1 mio. euro) trods omstruktureringsomkostninger en ubetydeligt lavere værdi end året før. Justeret for disse særudgifter på 0,6 mio. euro opnåede forretningsområdet detailhandel i første halvår af 2015 endda et operativt EBIT forbedret med 0,3 mio. euro til -0,7 mio. euro.

Omsætningen inden for området kommercielt onlinetryk blev i de første seks måneder øget med 7,1 % til 36,3 mio. euro. Kerneaktiviteterne på internetportalerne voksede således med 9,4 % i første halvår af 2015. Trods planmæssigt højere marketing- og personaleomkostninger har kommercielt onlinetryk med -2,2 mio. euro opnået et let svagere EBIT end i første halvår forrige år (H1 2014: -1,9 mio. euro). "I 2016 vil vi sætte kursen mod udbytte og skridt for skridt vil vi med et positivt, voksende resultat profitere af den højere mærkevaregenkendelse og af den etablerede kundebasis", siger Hollander.

Akkvisition af "DesignSkins" som supplement til porteføljen af individuelle produkter
Kort efter afslutningen af første halvår af 2015 erhvervede CEWE sig en aktiemajoritet i "DesignSkins". "De-signSkins" er en onlinevirksomhed, som producerer og sælger via internetsiden www.designskins.dk. Fokus er især på design af individuelle smartphonecovers og på individuelt design til en lang række elektroniske apparater. Dette foretagende nåede allerede i 2014 en omsætning på ca. 6 mio. euro og vokser sig i øje-blikket med omkring 30 % støt større. Med dets brede produktudbud, som først og fremmest retter sig mod unge forbrugere, supplerer "DesignSkins" på fremragende vis CEWEs fotofinishing-portefølje. Hollan-der: "Det er et godt match. Vi er grundlæggende meget selektive med vores akkvisitioner. Med akkvisitio-nen af SAXOPRINT er vi med succes startet ned ad denne vej – og vores selektive fremgangsmåde har båret frugt. 'DesignSkins' er et mindre skridt, men dog et skridt i den rigtige retning."

CEWE forbliver selektiv med sine akkvisitioner
På grund af sidste års høje udgifter er egenkapitalkvoten per 30. juni 2015 steget, selvom dividendebetalin-gen med 11,2 mio. euro til 55,1 % (30. juni 2014: 53,8 %) atter forhøjedes. Økonomidirektør Olaf Holzkämp-fer: "Vores kernesunde, grundsolide finansieringsstruktur har en væsentlig værdi for vores aktionærer. Vi forbliver også åbne over for nye akkvisitioner, som kan opfylde vores strenge kriterier. Vi står dog fast på vores princip om, at enhver akkvisition skal kunne øge den enkelte akties værdi."

Målene for 2015 er bekræftet: Indtjening og dividende skal atter stige
I 2015 skal koncernomsætningen på alle forretningsområder ligge mellem 515 mio. euro og 535 mio. euro (2014: 523,8 mio. euro). Mens ledelsen forventer en nogenlunde stabil omsætning for det marginstærke fotofinishing, skal den planlagte tilbagegående omsætning i detailhandelen om muligt mere end udlignes. Dette skal frem for alt ske gennem en forventet omsætningsstigning i kommercielt onlinetryk. Efter at have nået 70,5 mio. euro i 2014 (+17,8 %) ser ledelsen en omsætningsvækst til ca. 80 mio. euro og et i højere grad reduceret starttab i kommercielt onlinetryk i 2015 som opnåelig. CEWE holder uændret fast i sit mål om fra 2016 at opnå en positiv indtjening på dette nye forretningsområde. For hele koncernen viser mål-sætningen for de operative resultater en tydelig stigning i forhold til resultaterne fra 2014: EBIT skal i 2015 ligge mellem 32 mio. euro og 38 mio. euro (2014: 32,6 mio. euro). For de forgangne tolv måneder ligger EBIT med 33,4 mio. euro allerede nu inden for denne spændvidde. EBT skal i 2015 udgøre mellem 30 mio. euro og 36 mio. euro (2014: 31,5 mio. euro) og resultatet efter skat skal lande på mellem 20 mio. euro og 24 mio. euro (2014: 21,4 mio. euro). Resultatet per aktie skal ligge mellem 2,87 euro og 3,45 euro (2014: 3,07 euro per aktie): samtidig bekræfter ledelsen målsætningen om, at de også i de kommende år vil øge dividenden.

Læs mere her

tags: euro, Holland, direktør, internet, Polen, politi, OB, portal, omsætning, virksomhed, 2016, omkostninger, 2014, Design, frugt,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar